HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI QUA ẢNH

Tăng cường giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng niềm tin cho thế hệ trẻ

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo và đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã chủ trì buổi làm việc.

Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Để thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp căn bản. Tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW được cụ thể trong văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI và trong nhiều chương trình hành động, chương trình công tác, nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn...

Hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong nhiệm kỳ khoá X, Trung ương Đoàn đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng: “Tâm trong  - Trí sáng - Hoài bão lớn”. 3 tiêu chí nền tảng này tiếp tục được cụ thể hoá thành 12 tiêu chí trong nhiệm kỳ khoá XI.

Qua cuộc vận động đã hình thành giá trị đạo đức, tiêu chí cụ thể trong từng khối đối tượng thanh niên, trên từng lĩnh vực công tác góp phần lan toả giá trị nhân văn, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, ý thức chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập, làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí minh, trong đó, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đã tập trung triển khai với nhiều giải pháp mới, thiết thực, hiệu quả thông qua việc đổi mới hình thức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hội thi như Olympic Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh...

Thành viên đoàn công tác trao đổi một số vấn đề cần làm rõ hơn trong kết quả thực hiện Nghị quyết 33 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức và thường xuyên; các phong trào hành động cách mạng được đẩy mạnh, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã đăng ký và thực hiện hơn 2.000 công trình thanh niên cấp tỉnh, gần 20 nghìn công trình thanh niên cấp huyện và hơn 200.000 phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Các chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, hợp tác xã thanh niên…, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW vẫn còn một số mặt hạn chế như: việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh thiếu niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời; hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua chưa rõ nét, thiếu tính thường xuyên; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn; đời sống văn hoá tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ...

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn báo cáo một số vấn đề của đoàn công tác nêu ra

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, trong 05 năm qua, Đoàn đã tham gia đầy đủ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp Nghị quyết 33-NQ/TW đặt ra. Ở mỗi lĩnh vực, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đều đạt những kết quả cụ thể và có điểm nhấn nổi bật.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là sản phẩm cô đọng nhất của Đoàn để thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, bằng việc cụ thể hoá những giá trị, tiêu chí để định hướng cho thanh niên cả nước. Việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho thanh niên cũng được chú trọng, bằng việc tăng cường vai trò của thành niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động hình thành sân chơi cho TTN cho vùng sâu vùng xa, các hoạt động bảo tồn văn hoá truyền thống, CLB nghệ thuật, đọc sách..

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW còn được thể hiện rõ nét ở nhiều nội dung, như: xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, giúp cán bộ Đoàn nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm; tìm kiếm phương thức tiếp cận với thanh niên để có những sản phẩm văn hoá mới giúp thanh niên nâng cao đời sống văn hoá; phát huy tốt hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong công tác tuyên truyền và xuất bản sách cho thanh thiếu nhi; đa dạng hoạt động và đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế văn hoá cho thanh thiếu nhi; tận dụng CNTT và mạng xã hội để đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền trong thanh thiếu nhi.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Phong mong rằng, Đảng, Nhà nước sẽ có định hướng, đầu tư để có nhiều hơn sản phẩm văn hoá, hoạt động văn hoá đáp ứng nhu cầu của thanh niên hiện nay. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông cần được định hướng tốt hơn, giúp thông tin có dòng chủ lưu tích cực để hạn chế những thông tin tiêu cực tràn lan như hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc vai trò các hoạt động của Đoàn, Đội, Hội để tiếp tục giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng niềm tin cho thế hệ trẻ để hình thành con người có nhân cách, đạo đức, người thanh niên chuẩn mực, vì cộng đồng qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Các hoạt động cần cụ thể hoá, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên, huy động được lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, gắn liền với rèn tác phong của người thanh niên thời đại mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn giỏi, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, rèn luyện bản lĩnh để thanh niên có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Thanh niên cũng cần có nhân cách tốt, tránh xa cái xấu, những biểu hiện lệch chuẩn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW; đổi mới nội dung, phương thức, hình thức giáo dục của Đoàn; triển khai tốt hơn nữa phong trào "Thanh niên tình nguyện", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn vừa là người cán bộ gương mẫu, vừa phải là thủ lĩnh thanh niên.

 

Kiều Anh

Nguồn tin: Trung ương Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây