HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI QUA ẢNH

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2023

Ngày 22/12/2020, tại Hội trường Trung tâm, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2023.
123
Ảnh: Quang cảnh tại Đại hội
Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; đồng chí Bạch Thị Mân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum; các đồng chí trưởng các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn Kon Tum; đồng chí Phạm Như Anh Tuấn – Bí thư Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; TS BS Lê Trí Khải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; lãnh đạo đoàn thể trong Trường và gần 160 đại biểu đại diện cho toàn thể sinh viên nhà trường.
 
123
Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội
123
Ảnh: Đại biểu tham dự Đại hội
123
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2020 đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2023 đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên nhà trường. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhà trường đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đặc biệt, Đại hội cũng diễn ra trong giai đoạn nhà trường đang trong quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu với các định hướng trọng tâm: Tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường gắn với vị trí việc làm; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp, địa phương, cộng đồng, để phấn đấu đưa nhà trường cơ bản phát triển bền vững, hiện đại. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.
 
123
Ảnh: Đồng chí Trần Hoài Bảo – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa VIII,
nhiệm kỳ 2018 – 2020 thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Tổng kết Công tác Hội
và phong trào sinh viên nhà trường nhiệm kỳ 2018 – 2020
Trong nhiệm kỳ 2018 – 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, BCH Hội Sinh viên Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình và cơ bản đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên khoá VIII nhiệm kỳ 2018 – 2020 đề ra: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạt nhiều kết quả tốt; các hoạt động VHVN – TDTT và hoạt động xã hội được quan tâm đúng mức góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, nhân cách cho sinh viên; phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã được triển khai ngày càng đi vào chiều sâu góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ sinh viên mới, hiện đại, phù hợp hơn với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, từ đó góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. BCH Hội Sinh viên Trường phát huy tốt vai trò lãnh đạo, các Chi hội chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn gắn với các sáng kiến từ hoạt động Hội và phong trào sinh viên nhà trường. Từ trong hoạt động phong trào Hội thì năng lực, uy tín của cán bộ Hội được nâng lên, tổ chức Hội không ngừng được củng cố và phát triển.
Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, TS.BS Lê Trí Khải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương, khen ngợi những nỗ lực và thành tích xuất sắc mà Hội Sinh viên Trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa mới lưu ý một số nội dung: Cần tăng cường và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường; chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng sinh viên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền, giúp sinh viên hiểu và tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, đặc biệt là đấu tranh với các thông tin xấu trên không gian mạng; đa dạng hóa phương thức triển khai các phong trào, hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên Trường trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; động viên, khích lệ sinh viên dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, biết chấp nhận thất bại để có được thành công; luôn có ý chí mạnh mẽ và tính thần vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh khởi nghiệp, và hội nhập, đúng như tinh thần của Đại hội; tiếp tục chăm lo, xây dựng Hội Sinh viên Trường vững mạnh, đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động để tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia; quan tâm phát hiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội có bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, giỏi kỹ năng trong tập hợp, đoàn kết hội viên, đặc biệt là cán bộ Hội người dân tộc thiểu số.
 
123
Ảnh: TS BS Lê Trí Khải – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội
Cũng về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn đã đề nghị Hội Sinh viên Trường cần quan tâm một số nội dung trong nhiệm kỳ 2020 -2023: Hội Sinh viên Trường cần đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong đó tập trung vào việc triển khai các giải pháp nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên; làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bình chọn, tuyên dương, hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt”; đưa phong trào sinh viên trường ngày càng đi lên để đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu đạt 01 sinh viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 8 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh theo chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức trong công tác Hội, làm sao cho tổ chức Hội trở thành người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của sinh viên, người đại diện trung thành cho quyền lợi chính đáng của sinh viên, chiếc cầu nối vững chắc, tin cậy của sinh viên với Đảng và các cấp chính quyền; đồng thời cũng là người bảo vệ sinh viên.
 
123
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Qua một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã hiệp thương bầu ra BCH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 15 đồng chí và 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường, trong đó đồng chí Võ Mạnh Tuấn được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội.
 
123
Ảnh: BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 
khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023 ra mắt nhận nhiệm vụ
123
Ảnh: Đồng chí Võ Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum  khóa IX tặng quà chia tay các đồng chí BCH Trường khóa cũ.
Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết với những chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ cụ thể nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chất lượng, hoạt động hiệu quả; xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm; có tri thức, kỹ năng, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; có tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đổi mới trong tư duy khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập góp phần xây dựng, phát triển nhà trường và quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây